سفارش تبلیغ
صبا

دانلود پروژه تحقیق رابطه «علم» عقل و دین در word

چهارشنبه 95/6/31 9:18 صبح| | نظر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه تحقیق رابطه «علم» عقل و دین در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه تحقیق رابطه «علم» عقل و دین در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه تحقیق رابطه «علم» عقل و دین در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پروژه تحقیق رابطه «علم» عقل و دین در word :

بحث رابطه علم و دین یکی از مباحث است که در فلسفه دین مطرح می شود و از مباحث کلام جدید نیز می تواند با شد،زیرا یکی از مهم ترین وظائف علم کلام تبیین گزاره های دینی و دفاع از گزاره های دینی است. پس هر بحثی که دین و گزاره های دینی را زیر سوال برده و به چالش بکشد،در حوزه مباحث کلامی خواهد بود و متکلم وظیفه دارد ازآن دفاع کند.
سابقه بحث رابطه میان دین وعقل
در صدر اسلام در قرن اول ودوم این بحث مطرح بود، عده ای مثل معتزلی ها عقل گرا شدند،به عقل بهادادند. و عده ای مثل اخباری ها ظاهر گرا شده و عقل را به کلی تعطیل کردند. در این میان عده ای می خواستند در کنار دین داریشان،جانب عقل را نیز رعایت کنند، در موارد تعارض، ظواهر دین را بتاویل ببرند. این یکی ازمباحثی است که در گذشته مطرح بوده، ولی پس از رنسانس و پیشرفت سریع علم و دانش در مغرب زمین این بحث اهمیت زیادی پیدا کرد. در عصر حاکمیت کلیسا زمانی که علم و دانش به تدریج پیشرفت می کرد، تعارضاتی بین داده های علمی از یک طرف و گذاره های دینی از طرف دیگر، پیش می آمد، به تدریج جانب علم تقویت و جانب دین تضعیف می شد. این روند تا قرن بیستم ادامه یافت، اما از قرن بیستم به این طرف می توان گفت که معادله به نفع دین بهم خورد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پروژه تحقیق مضرات قلیان در word

چهارشنبه 95/6/31 9:18 صبح| | نظر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه تحقیق مضرات قلیان در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه تحقیق مضرات قلیان در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه تحقیق مضرات قلیان در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پروژه تحقیق مضرات قلیان در word :

هم اکنون سالانه میلیون نفر در دنیا به علت استعمال دخانیات، جان خود را از دست می ‌دهند که با ادامه ی این روند تا سال آینده تعداد قربانیان به میلیون نفر در سال می‌‌رسد ازجمله راههای استعمال دخانیات استفاده از قلیان بوده که درجنوب شرقی آسیا و خاورمیانه رواج دارد و مانند بسیاری از کشورهای خاورمیانه، قلیان یکی از وسایل تفریحی رایج در ایران است .
نامهای محلی قلیان bhan ، ,hookah narghile و shisha, می باشد .
قلیان با طراحی های مختلف ساخته می شود و دودآن قبل از استنشاق ازآب رد می شودو تنباکو در کاسه کوچکی گذاشته می شود که در انتها دارای حفراتی می باشد و ازطریق این حفرات لوله‌هایی به آن متصل است و اجازه می‌دهد که دود از انتهای محفظه آبی عبور کند, قلیان بطورشایع در میان خانواده ها ، کودکان و زنان درمناطقی که شکل رایج مصرف تنباکو در زنان میزان بسیار پائینی دارد, مصرف می شود علاوه بر این با عرضه تنباکو طعم دارد معطر ، مصرف قلیان بطور چشمگیری در میان جوانان ونوجوانان پسرودختران رو به افزایش است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پروژه مقاله تأثیر آموزش سبک حل مسئله بر میزان حرمت خود د

چهارشنبه 95/6/31 9:18 صبح| | نظر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه مقاله تأثیر آموزش سبک حل مسئله بر میزان حرمت خود دانش آموزان سنین 12 تا 13 ساله دارای مشکلات رفتاری ارتباطی در دوره راهنمایی تحصیلی در word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله تأثیر آموزش سبک حل مسئله بر میزان حرمت خود دانش آموزان سنین 12 تا 13 ساله دارای مشکلات رفتاری ارتباطی در دوره راهنمایی تحصیلی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله تأثیر آموزش سبک حل مسئله بر میزان حرمت خود دانش آموزان سنین 12 تا 13 ساله دارای مشکلات رفتاری ارتباطی در دوره راهنمایی تحصیلی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پروژه مقاله تأثیر آموزش سبک حل مسئله بر میزان حرمت خود دانش آموزان سنین 12 تا 13 ساله دارای مشکلات رفتاری ارتباطی در دوره راهنمایی تحصیلی در word :

تأثیر آموزش سبک حل مسئله بر میزان حرمت خود دانش آموزان سنین 12 تا 13 ساله دارای مشکلات رفتاری ارتباطی در دوره راهنمایی تحصیلی

منابع:
دادستان، پ، (1377). تنیدگی یا استرس، بیماری جدید تمدن، چاپ اول، تهران. انتشارات رشد.
سلیمی، سید حسن، (1376). بررسی حرمت خود در نوجوانان دارای مشکلات رفتاری، مجله روان شناسی، سال اول، شماره 2

شریفی درآمدی، پرویز، آقا رشتی، معصومه (1384)، تاثیر آموزش شیوه های مقابله ای در کاهش اضطراب والدین دارای کودکان اختلال رفتاری، فصلنامه خانواده پژوهی، دوره اول، شماره 2
صدرالسادات، سید جلال، اسفندآباد، حسن (1380) عزت نفس در افراد با نیازهای ویژه، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی و سازمان بهزیستی کشور.

طاووسی، محترم (1380)، بررسی رابطه بین حرمت خود و تنیدگی های زندگی روزمره، مجله علوم روان شناختی، شماره 2
عبدالله نژاد، م (1378)، بررسی رابطه بین باورهای غیرمنطقی و عزت نفس در بین دانشجویان رشته های هنر و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

محمدی، فریده. صاحبی، علی (1380) بررسی سبک حل مساله در افراد افسرده و افراد عادی، مجله علوم روان شناختی، شماره 1
محمدی، نورالله، (1384)، بررسی مقدماتی اعتبار و قابلیت اعتماد مقیاس حرمت خود روزنبرگ، فصلنامه روان شناسان ایرانی، سال اول، شماره 4

Battle, J. (1987). Relationship between self- esteem and depression among children. Psychological Reports, 60-1187-1190.
Choopersmith, S, (1987). Self- esteem inventories. California: consulting psychologists press.

Coopersmith, S, (1990). Manual of SEL. Consulting psychologist, press, INC.
Cassidy , T. & Long.C. (1996), problem-solving style, stress and psychological illness: Development of a multifactorial measure , British Journal of clinical psychology. 35, 256-277.

D’zurilla, T. J., and Goldfried , M.R. (1971) problem solving and behavior modificatio- journal of Abnormal psychology, 18,107-126.
Fisher, D, & Beer, J. (1990). Codependency and self-esteem among high students. Psychological reports. 66: 1001-1002.

Harter, S., Marold, D. B., & whitesell, N.R. (1991). A model of psychosocial risk factors leading to suicidal ideation in young adolescents. Development and psychopathology, 4. 167-188.

Kaplan , H, B., (1996). Psychosocial stress from the perspective of self-theory. In H.B. kaplan (Ed). Psychosocial stress. Academic press. 1999.
Lochman , J., & Lampron, L., (1988). Situational social problem-solving skills and self-esteem of aggressive and nonaggressive boy. Journal of Abnotmal child psychology, 14. 605-617.
Nezu, A.m. (1986). Efficacy of a social problem- solving therapy approach for unipolar depression. Journal of consulting and clinical psychology, 54(2). 196-202.
Nezu, A. M. & Perri, M.G. (1989). Social problem- solving therapy for unipolar depression: An intial dismantling investigation journal of consuling and clinical psychology. 57(3), 408-413.

Ogden, L. (1998). Health psychology. Buckingham: open university press.
Patterson, G, R, Reid, J.B., & Dishion, T. J. (1992). Antisocial Boys. Eugene, or : oregon, social learning centre and castillian publishing co.
Rutter , M. (1967). A children’s behaviour questionnaire for completion by teachers: preliminary findings. Journal of child psychology and psychiatry. 8: 1-11.

Rosenberg , M. (1979). Conceving the self. New York. Basic books.
Schweitizer, R. D. , seth – smith., & clallan, v. (1992). The relationship between self- esteem and psychological adjustment in young adolescents. Journal of adolescence. 15: 83-97.
Silverstone. P.H., & Salsali, m. (2003). Low self-esteem and psychiatric patients: part 1- the relationship between low self- esteem and psychiatric diagnosis, Annals of General psychiatry, z, 1-16. Retrieved June I, 2005, from http://www, annals-general- psychiatry. Com/ content.
Spivack, G, & chure, M. B. (1974). Social adjustement of young children. San francisco: Josey- Bass.

Tafaredi, R. W., & Sawanns, W. B. (2001). Two dimensional self- esteem: Theory and measurement. Personality and individual Differences. 31, 653-673.
Toth, S., Manly, J., & Cicchetti, D. (1992). Child maltreatment and vulnerability to depression. Development and psychopathology , 4. 97-112.

Taylor, S, E.: Aspinwall , L, G. (1996). Mediating and moderating processes in psychosocial stress. In H. B. kaplan (Ed). Psychosocial stress. Academic press, 1999.
Windle, M., & Windle, R. C. (1996) coping strategies , drinking motives, and streesful life events among middle adolescents: Associations with emotional and behavioral problems and with academic functioning , journal of Abnormal psychology, 105 (4), 51-560

چکیده:
هدف این تحقیق بررسی تأثیر آموزش حل مسئله بر میزان حرمت خود دانش آموزان نوجوان دارای مشکلات رفتاری ارتباطی سنین 12 تا 13 ساله (مقطع راهنمایی تحصیلی) بوده است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق آزمون حرمت خود کوپر اسمیت و پرسشنامه مشکلات رفتاری راتر بوده است.

از بین 68 دانش آموز 48 نفر که نمرات آنها در پرسشنامه راتر 9 و بالاتر از 9 و در پرسشنامه حرمت خود پایین تر از حد میانگین بود به طور تصادفی انتخاب گردید و به گروههای آزمایش و کنترل تقسیم شد. گروه آزمایش به مدت 7 هفته (هر هفته یک جلسه 90 دقیقه ای) تحت تأثیر متغیر مستقل قرار گرفتند، در حالیکه گروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکردند.

بعد از آن، پس آزمون انجام گرفت و داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که بین میانگین های حرمت خود کلی دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد (P = 0).

بدین گونه که میانگین نمرات حرمت خود کلی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بیشتر بود همچنین مقایسه بین میانگین های حرمت خود کلی دو گروه پسر و دختر در پس آزمون تفاوت معنی داری را نشان نداد. تأثیر متقابل جنسیت و آموزش حرمت خود در این تحقیق معنی‌دار نبود.

واژه های کلیدی: سبک حل مسئله، دانش آموزان، حرمت خود، مشکلات رفتاری ارتباطی.
بیان مسأله:
در خلال نیم قرن گذشته حرمت خود به عنوان یکی از سازه های اصلی شخصیت همواره مورد توجه روان شناسان بوده است. روزنبرگ (1979) بر این عقیده بود که حرمت خود به معنای یک سازه کلی، ارزشیابی فرد از خود را به منزله موجود انسانی شایسته و با ارزش نشان می دهد.

برخی از محققان (تفردی و ساوان، 2001) ابعاد اصلی تشکیل دهنده حرمت خود را در چهارچوب دو مولفه احترام و تمایل یا علاقه‌مندی قابل تمایز می دانند. این مولفان نشان داده‌اند که حرمت خود کلی در دو سطح صلاحیت خود و علاقه به خود قابل جداسازی است.

صلاحیت خود نوعی تجربه شخصی ارزشمند است که در آن فرد خود را عامل عمل احساس می کند. بنابراین، سطح صلاحیت خود می تواند دارای جهت گیری مثبت یا منفی باشد. علاقه به خود، به عنوان بعد دیگر حرمت خود نیز شرایط و عوامل تجربه مفیدی را برای فرد به عنوان یک موجود اجتماعی فراهم می آورد (نقل از نورالله محمدی، 1384).

بدون تردید یکی از دلایل اصلی توجه پژوهشگران به مفهوم حرمت خود، اثر بالقوه آن بر سلامت است. پژوهش هایی که به مطالعه اثرات حرمت خود اختصاص یافته اند آشکار ساخته اند که «حرمت خود آسیب دیده» تحمل شرایط دشواری که افراد در زندگی روزمره خواه ناخواه با آن مواجه می شوند را غیرممکن می سازد و پیامدهای روانی و جسمانی زیان آوری را برای آنها به بار می آورد (تیلور و اسپینوال، 1996) این شواهد نشان می دهند که گستره وسیع پیامدهای فردی مواردی چون اضطراب و افسردگی (نقل از کاپلان، 1996)، اختلال های جسمانی و روانی (اوگدن، 1998).

مشکلات رفتاری و ارتباطی (سلیمی، 1376) و پاسخ های نامطلوب و انحراف آمیز مانند استفاده از مواد مخدر، خرابکاری، تحریف واقعیت (به نقل از کاپلان، 1996) را در بر می‌گیرد. بی‌تردید چنین پیامدهایی میزان آسیب پذیری فرد را به طور فزاینده ای افزایش می دهد که این نیز به نوبه خود برای نظام های بین فردی و اجتماعی عواقبی چون جدا افتادن فرد از ایفای نقش بهنجار را به دنبال دارد (کاپلان 1996، نقل از طاووسی، 1380).

کوپراسمیت (1987) حرمت خود را به عنوان یک متغیر آستانه ای در نظر می گیرد، به این معنا که حرمت خود پایین تاثیر بازدارنده ای بر پشتکار، اعتماد، و عملکرد تحصیلی (صدر السادات و اسفند آباد، 1380) می گذارد و عملکرد فرد را در قلمرو روان‌شناختی، جسمانی، خانوادگی و اجتماعی دچار اختلال می کند و وی را وادار می سازد تا در جهت تغییر موقعیت خود یا سازش یافتگی با آن گام بردارد؛ سازش یافتگی که می تواند موثر یا ناموثر باشد (دادستان، 1377).

حرمت خود یکی از تعیین کننده های اصلی در شکل دهی الگوهای رفتاری- عاطفی به ویژه در دانش آموزان نوجوان بشمار می آید. چه از دیدگاه تحولی حرمت خود همچون دیگر ویژگی‌های کودکان در خلال کودکی و نوجوانان دچار تغییراتی می گردد. طبق نظریه تعالی خود2، نوجوان دارای ارزشگذاری منفی از خود، ارزشگذاری مشابهی را نزد همسالان داراست. به عبارت دیگر گروه همگنان موجب نگرش منفی به خود در فرد می‌شود و همین ارزشگذاری منفی موجب بی ارزشی خود شده که در حیطه های مختلف حرمت خود تجلی می یابد.

هرچه بیشتر نوجوان احساس بی ارزشی را در خود تجربه نماید، به همان نسبت احتمال درگیر شدن او در رفتارهای انحرافی افزایش می یابد (کاپلان، 1996، نقل از سلیمی، 1376). همچنین نتایج تحقیقات دیگر نشان می دهند که حرمت خود همبستگی منفی با مشکلات رفتاری دارد.

(شوایتزر و همکاران، 1992) در تحقیق خود نمونه های بالینی را مورد بررسی قرار دادند و ارتباط منفی بین حرمت خود و مشکلات رفتاری را در دانش آموزان نوجوان ارجاع شده به کلینیک ها به دست آوردند. میزان حرمت خود در این دانش آموزان پایین تر از میزان حرمت خود در دانش آموزان دیگر بود. پترسون و همکاران (1992) متوجه شدند که پسران پرخاشگر حرمت خود تحصیلی پایین تری نسبت به پسران فاقد پرخاشگری دارند و بین حرمت خود تحصیلی و بزهکاری همبستگی منفی وجود دارد.

از طرفی پژوهشگران در توجه خود به واکنش های افراد به سبک هایی که آنان در رویارویی با «حرمت خود آسیب دیده» اتخاذ می کنند، معطوف ساخته اند و بدین نتیجه رسیده اند که در مقابله با حرمت خود پایین، تغییرات بین فردی قابل ملاحظه‌ای وجود دارد چه، تجربه احساس بی ارزشی خود تحت تاثیر متغیرهای متعددی قرار می‌گیرد، شیوه های ارزیابی مختلف، راهبردهای مقابله ای، عوامل مقاومت و آسیب پذیری از جمله متغیرهایی هستند که تعیین می کنند چگونه حرمت خود پائین تجربه می‌شود و آثار آن چه هستند.

در این میان رابطه راهبردهای مقابله ای با حرمت خود پایین حایز اهمیت است. چه استفاده از سبک های مقابله ای کارآمد مقاومت فرد را در برابر حرمت خود پایین افزایش می‌دهد. برای مثال این باور که امکان تعدیل رابطه بین حرمت خود پایین در ابعاد اجتماعی و تحصیلی با مشکلات رفتاری ارتباطی وجود دارد در نتایج تحقیقات ویندل و ویندل (1996) درباره نوجوانان نشان داده شده است.

کسیدی و لانگ (1996) سبک حل مسأله را به عنوان فرآیندی شناختی- رفتاری تعریف می کند که افراد به واسطه آن راهبردهای موثر برای مقابله با موقعیت های مسأله‌زا در زندگی روزمره را شناسایی و پیشنهاد می کنند (نقل از محمدی و صاحبی، 1380).

درزویلا و گلدفرید (1971، نقل از هاگا و همکاران، 1995) حل مساله را به عنوان فرایندی رفتاری خواه از نوع آشکار یا شناختی تعریف کرده اند که الف) انواعی از پاسخ‌های متناوب بالقوه سودمند را جهت مقابله با موقعیت های دشوار در دسترس قرار می دهد. ب) احتمال انتخاب موثرترین پاسخ را از بین شقوق مختلف افزایش می دهد. (محمدی و صاحبی،1380). احساس حقارت و وابستگی از مشخصات عمده فرد با حرمت خود پایین است که او را به بی‌کفایتی و ناتوانی در تصمیم‌گیری‌های سنجیده در مواجهه با موقعیت‌های مساله‌زا و فشارآور سوق داده و به ابراز واکنش‌های تکانشی و هیجانی وادار می کند.

یافته ثابت این ادعا بر پایه نتایج تحقیقات (باتل، 1987؛ هارتر و همکاران، 1991؛ لوچمن و لامپرون، 1986؛ توث و همکاران، 1992؛ سیلورستون و سالسالی، 2003) آشکار می‌سازد که دانش آموزان دارای مشکلات رفتاری ارتباطی اغلب حرمت‌خود‌کلی پایین از خود نشان می‌دهند. سیلورستون و سالسالی (2003) با مقایسه دو گروه از دانش‌آموزان واجد مشکلات رفتاری ارتباطی و فاقد مشکلات رفتاری دریافت که گروه واجد مشکلات رفتاری ارتباطی نسبت به گروه فاقد مشکلات رفتاری ارتباطی به طور معناداری راه حل‌های متنوع کمتری ایجاد می‌کنند.

هم چنین او دریافت که آزمودنی‌های دارای مشکلات رفتاری ارتباطی نسبت به آزمودنی‌های بدون مشکلات رفتاری ارتباطی تصمیمات سودمند کمتر و برانگیختگی بیشتری اتخاذ می کنند. با این همه، هر چند پژوهش های انجام شده در زمینه‌ی رابطه‌ی اختصاصی سه متغیر حل مساله، حرمت خود و مشکلات رفتاری ارتباطی بسیار محدود است اما اینکه راهبردهای حل مساله ممکن است

به بسیاری از درمان جویان در مقابله با مشکلات رفتاری ارتباطی که در اثر پایین بودن حرمت خود به وقوع می پیوندند کمک کنند دور از انتظار نیست چرا که به نظر می رسد می توانند در کاهش شدت نشانه های مشکلات رفتاری ارتباطی و یا از شروع نشانه‌های اختلالات رفتاری ارتباطی پیشگیری به عمل آورند

(سیلورستون و سالسالی، 2003). نتایج تحقیق (نزو و پری، 1989، سیلورستون و سالسالی 2003) نیز حاکی از این است که سبک حل مسأله یک روی آورد درمانی رفتاری- شناختی و سودمند برای درمان حرمت خودِ آسیب دیده دانش آموزان نوجوان دارای مشکلات رفتاری قابل دفاع به نظر می‌رسد. به لحاظ اینکه سبک حل مساله که از ساختارها و فرایندهای شناختی- رفتاری است به واسطه آن فرد راههای موثر سازگاری با موقعیت‌ها و رویدادهایی که منجر به واکنش‌های رفتاری ارتباطی می‌شود را کشف می کند، بنابراین آموزش شیوه‌های حل مساله راهی جهت دستیابی به ساخت های شناختی افرادِ با حرمت خود پایین است.

مشخص کردن این ساخت های شناختی می تواند راهنمای درمانگران و پرورش کاران در آموزش مهارت های مقابله ای باشد. در تمامی روی آوردهای روان درمانگری تلاش اصلی بر آموختن مهارت های مقابله ای کارآمد به افراد آسیب دیده رفتاری ارتباطی می‌باشد.

بنابراین تلاش های آنان می تواند متمرکز بر کمک به مراجعان به ویژه دانش آموزان نوجوان برای رشد و گسترش منابع جدید یا شناسایی منابعی باشد که اکنون در دسترس آنهاست (سیلورستون و سالسالی، 2003) لذا دانستن سبک حل مسأله در نوجوانان دارای مشکلات رفتاری ارتباطی می تواند در این زمینه راهگشا باشد. همچنین بررسی این شیوه ها در دانش آموزان نوجوان مبتلا به اختلالات رفتاری ارتباطی گامی دیگر در جهت شناسایی بهتر و دقیق تر ماهیت این اختلالات خواهد بود.

در همین رابطه نزو (1986) یک مدل پنج مرحله ای شامل 1- جهت گیری
2- شناسایی مشکل و تعیین اهداف، 3- ایجاد راه حل های دیگر، 4- ملاحظه پیامدها و تصمیم گیری و 5- طرح ریزی و برری موفقیت را پیشنهاد می کند که اگر به نحو سودمندی به کار گرفته شود فرد را نسبت به عوامل فشارآور بیرونی مقاوم و در برابر «ضعف حرمت خود» کمتر آسیب پذیر می سازد.

براین اساس حل مساله می تواند به عنوان یک مدل موثر از درمان مستقیم مورد توجه قرار گیرد. چه یافته های اسپیواک و شوره (1974) پیش از این نیز نشان داده اند که حل مسأله بین فردی، عامل کلیدی در اصلاح حرمت خود والدینی و اتخاذ روش های سازگاری مناسب با والدین است. با به کارگیری روش حل مساله بین فردی می توان بین کودکا

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پروژه دیدگاه قرآن درباره شهادت و ایثارگری در word

چهارشنبه 95/6/31 9:18 صبح| | نظر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه دیدگاه قرآن درباره شهادت و ایثارگری در word دارای 148 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه دیدگاه قرآن درباره شهادت و ایثارگری در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

    
فهرست
پیشگفتار    3
مقدمه    6
1-1 مقدمه    7
2-1 بیان مسئله :    8
3-1 اهداف تحقیق :    9
4-1 اهمیت تحقیق :    10
5-1 سئوالات با فرضیات تحقیق :    11
6-1 تعریف واژگان اساسی تحقیق :    12
ارزش و اهمیت ایثار    14
تاریخچه ی ایثار و شهادت    15
1-2 مقدمه    16
پیشینه تحقیق :    16
پیشینه نظری    17
1-3  مقدمه    19
1-4 مقدمه    23
زهد و ایثار    24
فرضیه 2 : رابطه بین جهاد و شهادت    24
جهاد و تعریف آن    26
جهاد از نظر قرآن    26
اقسام جهاد :    27
شرایط جهاد ابتدایی :    28
جهاد دفاعی :    28
مقدمه ای بر رسالت تکامل انسانی    29
اصل اول – ایمان به مبدا و معاد    29
اصل دوم – تزکیه نفس    30
اصل سوم – حرکت مستمر    30
مفهوم شهادت و شهید    34
فرضیه 3 : مفهوم شهادت و مقام شهید    34
شهید و شهادت    37
فرازی از سخنان و پیامهای حضرت امام خمینی (س)    38
اشاره :    38
شهادت    39
ارزش شهادت    39
شهادت    46
شهید    54
شاهد    56
اقسام شهادت    57
مقام و منزلت شهید    59
آیات و روایات در مقام شهید    61
روایات    63
جایگاه شهید و شهادت در نهج البلاغه و قرآن    66
سخنان و پیام های حضرت امام خمینی (س)    68
مقام شهدا    68
تعظیم از شهید در احادیث    86
قداست شهید    90
شهید در معانی مقدس    90
منشا قداست    91
شهادت قداست خود را از ناحیه چه امری دارد؟    91
حق شهید    95
بدن شهید    97
منطق شهید    98
خطبه 1821    99
7- یاد یاران شهید    99
شوق شهادت در کلام علی (ع)    100
چرا شهادت؟    102
مصادیق ایثار و شهادت در جامعه    104
ایثار در طبیعت    104
فرضیه 4 : ایثار و رابطه اخلاقی و اجتماعی و سیاسی آن در جامعه    104
آغاز نگرش شیعه به مسئله ایثار و شهادت    105
بررسی مختصر علمی ایثار و گذشت    106
آثار عبادی ایثارگری و شهادت طلبی در جامعه    107
1- اثر روحیه ایثار و شهادت در تقویت ایمان    107
2- تاثیر ایثارگری و شهادت طلبی بر عبودیت و سازندگی انسان    108
3- احیاء فرضیه امر به معروف و نهی از منکر    108
4- تقویت روح ایثار در جامعه    109
آثار اخلاقی فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه    110
1- ایثار محور مسائل اخلاقی    110
2- تقویت روحیه صبر و استقامت در مومنین    110
بررسی فلسفی فرهنگ ایثار در اجتماع کنونی و کاربرد آن    111
آثار سیاسی ایثار در جامعه    112
آثار اجتماعی ایثار در جامعه    113
راهکارها و نتایج کاربردی    114
تفاوت منطق مصلحین با شهیدان    116
فرضیه 5 : آثار فرهنگی ایثار و شهادت در جامعه    116
رابطه ی جهانی شدن و فرهنگ شهادت    125
مقدمه 1-5 :    126
2- 5 نتیجه گیری :    127
مشکلات تحقیق 3-5 :    129
پیشنهادهای تحقیق 4-5 :    130
الف- پیشنهادات به محققین    131
منـابـع و مـاخـذ    132
حدیث    134
فهرست اشعار    137
فهرست ادعیه ، مناجات ، زیارات    137
فهرست منابع    138


پیشگفتار
انسان تا وقتی که در خانه و کاشانه خود زندگی می کند، و در کوچه بازار برای تهیه امرار معاش زندگی با مردم سر و کار پیدا می کند، با افکار مختلفی روبرو می شود، که این افکار غالبا در محور مادیات دور می زند. گرچه جامعه ی اسلامی ما ایرانیان از یک رشد عقلی و انسانی و اسلامی خاصی برخوردار است که نظریش را در تمام ملتهای جهان کمتر می توان یافت . با وجود این چون بر اثر نیاز به کالاهای روزمره ی زندگی تا حدودی مادیات بر افکار مردم اثر گذاشته و هر کسی را به نحوی به خود مشغول ساخته، لذا هر کسی در شعاع محدوده ی زندگی خود فکر می کند و سخن می گوید. در مقابل این افکار مختلفی که در کوچه و بازار با آن برخورد می کنیم به قدمی فراتر می نهیم، و سری به جبهه های جنگ حق علیه باطل می زنیم و رزمندگان اسلام را که در مرزهای مملکت اسلامی مان ایران بر علیه لشکر کافر کمونیستی عراق جنگیدند ، آن ها را از نزدیک زیارت می کنیم و به روحیه و افکارشان برخورد می کنیم ، می بینیم در آن میدان نبرد، در آن صحرای پرآتش و خون، در زیر سلاح های درون مخرب دشمن ، روح وحدت و انسجام و صفا و صمیمیت در بین حکمفرما بود، و یار و یاور هم بودند برای اسلام و مملکتشان به امر رهبر عزیزمان امام خمینی مدظله ( که به حق فرمان رهبرمان، فرمان ولی عصر امام زمان ارواحنافداه است) عشق می ورزیدند و جان خویش را نثار می کردند و برای شهادت در راه خدا از یکدیگر سبقت می گرفتند. به راستی می توان گفت زندگی اگر هست همان است که آن ها داشتند و دارند. نه ما زیر وقتی که روح صفا و ایمان در جامعه ای زنده باشد و هر کس دیگری را از دیدگاه محبت و ایمان بنگرد و ذهن خود را از تمام مفاسد اخلاقی و عیوب نفسانی پاک گرداند، آن وقت است که هر چه را می بیند به آن عشق می ورزد و با هر که سخن می گوید از آن لذت می برد . رزمندگان ما که در جبهه های جنگ می جنگیدند ، چنین حالتی داشتند، آن ها همه نسبت به هم عشق می ورزیدند و همدیگر را دوست می داشتند. دلهایشان از تمام کینه ها و خود پسندیها پاک بود و دنیا در نظرشان کوچک و آخرت بزرگ... اما چرا اینگونه بودند؟
برای اینکه وقتی در میدان جنگ هدف فقط خدا باشد و نابودی حکومت طاغوت و استقرار حکومت قرآن، آن زمان است که میدان جنگ آنچنان روحانیت و معنویت خاصی پیدا می کند که نور را نسبت و عظمت خدا در آن جا مشاهده می شود آن وقت است که سرباز اسلام در جبهه های جنگ تصفیه می شود، خالص می شود، ساخته می شود، بنده خاص خدا می شود، دنیا در نظرش کوچک و آخرت بزرگ جلوه می کند. دلش از خانه و کاشانه اش کنده می شود، از  زن و فرزندش فراموش می کند. او چیز دیگری را می بیند که همه چیز در مقابل او هیچ است ، و او خداست. او جلوه ی خدا را در جبهه های جنگ می بیند نه در خانه و کاشانه ی خویش لذا مجنون وارمی جنگد تاشربت شهادت را بنوشد و به لقای محبوبش واصل شود. به خاطر همین است که جبهه رفته ها دل از جبهه نمی کنند، وقتی که از جبهه برمیگردند و به شهر و دیارشان باز می آیند و چند روزی می مانند، خسته می شوند، کسل می شوند، دلشان می خواهد زود به جبهه برگردند. چرا چنین است؟ برای آنکه آن ها در جبهه عاشق خدا شده اند و جلوه ی خدا را در آن جا دیده اند. مانند پروانه ای می مانند که باید خود را به شمع بزند و بسوزاند و به حق واصل شود. سخن از عشق است و عاشقی پرواز به سوی ملکوت ، پرواز از این متن خاکی ، پرواز از این بند و قفس است و پاکی زندگی، پرداز از همه ی وابستگیهای مادی، زمینی ،پرواز به سوی تنها معشوق و تنها معبود، یگانه مقصد و مقصود، که اگر نبود اجل معین روح الهی انسان حتی چشم بر هم زدنی آرام نمی گرفت و پر می کشید و به سوی معشوقش پرواز می کرد.
چنین قفس زنرای من خوش الحان است .
روم به روضه ی رضوان که مرغ آن چمنیم.
و تحقیقی جامع با این موضوع به عمل نیامده است
بر آن شدیم که قدمی کوچک در این راه بزرگ بر داریم شاید که محققین آینده را یاری رساند. در این بین از سرکار خانم افخمی و اساتید گرامیمان که بسیار همراهیان نمودند تشکر می کنیم.
 
مقدمه
ایثار و شهادت در شمار عالی ترین مفاهیم الهی و حاصل متعالی ترین ارزش هایی هستند که یک انسان می تواندکسب کند. این مفاهیم اثر گذار و تعالی بخش می توانند فرهنگ یک جامعه را به غایت تحت تاثیر قرار دهندو والاترین برکات را به ان ببخشند. پیام و ارمان شهدا به دلیل عظمت مرتبه ای که شهدا بدان دست یافته اندعالی ترین پیام هایی است که به انسان می رسد و چون از نهاد پاک ترین و بلند مرتبه ترین انسان ها برخواسته اند پیامی از جنس پیام انبیاء الهی است. شهدا فرزانگان و برگزیدگان نسل خود بوده اند و اصلی ترین پیام انها برای نسل امروز پیمودن همان طریقی است که خود طی کرده اند که طریق الی الله است. معنای این مسیر تبلور همه ی ارمان ها و اندیشه هایی است که انسان خدا جو جستجو می کند و شهدا از این منظر رسولانی هستند که پیام خدایی شدن و خدایی زندگی کردن را ابلاغ می کنند.
 
1-1 مقدمه
این تحقیق توسط دانش آموزانی نوشته شده که در اول راه هیئت و پشتکار را سرلوحه کار خود قرار دادند. در این فصل شما را از هدف و اهمیت و ضرورت تحقیقمان آگاه خواهیم کرد و در آخر این، که ارکان اساسی تحقیقمان را توضیح خواهیم داد تا ابهامات برطرف شود و با دیدی بازتر تحقیق را دنبال کنیم.
درخت دانش زیر شما را در دنبال کردن این فصل کمک خواهد کرد.
 
2-1 بیان مسئله :
ما در این تحقیق تلاش کردیم تا به مفهوم ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و سیره نبوی پی ببریم و سپس تاثیر و مصادیق آن را در جامعه کنونی را مورد مطالعه قرار دادیم که در فصل های آتی به آن اشاره می شود.

3-1 اهداف تحقیق :
ما در این تحقیق در صددیم که به اهدافی نظیر
1) شناساندن دقیق ایثار و شهادت
2) تفکیک ایثار خوب از بد، فردی از اجتماعی
3) آگاهی جامعه و افراد از ایثارهای انجام شده در تاریخ
4) بررسی مقام شهید در دنیا و آخرت
5) فراگرفتن راه و روش و متون گردآوری در اطلاعات
6) میزان توجه مردم در جامعه فعلی به ایثار و شهادت
برسیم و به جوانان و کسانیکه این تحقیق را مورد مطالعه قرار می دهند از طریق آیات و روایات و نوشته ها ، انس گرفتن آن با شهدا و دنبال کردن راه آنها و آثار ایثار یادآور شویم.
 
4-1 اهمیت تحقیق :
با توجه به اینکه در جامعه ای زندگی می کنیم که دین اسلام رواج دارد، دینی که فطر و زهد و ایثار و شهادت است پس نباید ایثار و شهادت کم رنگ شده باشد. از این رو ما نیز به دلیل اثر اصلاحی که در جامعه ، خانواده ها، جوانان دارد مثلا اگر در خانواده ایثار وجود داشته باشد، که خانواده از هم نمی پاشد و همچنین چون مطلبی است که در آیات و روایات بر آن تاکید زیادی شده است ما را به قسمت آن تشویق می کنند پس باید آن را بشناسیم و بر مفاهیم آن تسلط پیدا کنیم و نیز ممکن است ایثار در جامعه کنونی کم رنگ شده باشد، باید از آن دفاع شود تا در نسل های بعدی نیز ادامه پیدا کند. مطلب شهادت در ذهن اکثریت مردم ما تمام شده محسوب می شود پس ما در این تحقیق نقش به سزای شهادت را بیان می کنیم.
 
5-1 سئوالات با فرضیات تحقیق :
فرضیه 1 : نگرش جامعه معلمین و دانش آموزان در رابطه با ایثار و شهادت
فرضیه 2 : رابطه جهاد و. شهادت
فرضیه 3 : مفهوم شهادت و مقام شهید
فرضیه 4 : ایثار و رابطه اخلاقی ، اجتماعی و سیاسی آن در جامعه
فرضیه 5 : آثار فرهنگی ایثار و شهادت در جامعه
 
6-1 تعریف واژگان اساسی تحقیق :
الف) معنای کلمه شهید
در کتب لغت برای کلمه شهید چه معنا ثبت شده است؛ مانند امین در ارائه شهادت، گواه، کشته در راه خدا و کسی که چیزی از او پوشیده نیست چنان که شهادت را به جز دادن به آنچه دیده شود و مجموع آنچه با حس درک کردنی است) دانسته اند چرا که کشته راه خدا را (شهید) می خوانند؟ در این باره وجوه مختلفی ذکر شده است؛ مانند :
- شهید ، شهادت حق را در راه خدا بر پا کرده، عملا به حق شهادت می دهد.
- فرشتگان او را می بینند، پس او شهید به معنای شهود است.
- خداوند و فرشتگانی، بهشت را برای شهید گواهی می دهند.
- زنده و نزد پروردگارش زنده است.
- ملکوت و ملک خداوند را مشاهده می کند.
- روز قیامت گواه بر امت های دیگر است.
- در مجموع البحرین آمده است: (( شهید از اسامی خداوند است ، یعنی آنکه چیزی از او پنهان و غایب نمی ماند.
در حقیقت شهید دانستن خدا بدان معناست که خداوند همه چیز را می بیند و شاهد هر چیزی است. از این رو، شهید در انسان، معنایی خاص دارد . واژه های شهید در شاهد، شهادت، شهود، در انسان بیانگر نوعی خاص از دیدن ، روئیت کردن، حضور یافتن و آگاهی یافتن است. در شهید همان شاهد است و شاهد مشاهده کننده چیزی است که در مورد اعتقاد علاقه قلبی اوست.
در دائره المعارف modem Islamic worlds واژه شهید این گونه معنا شده است:
شهید، در لغت به معنای گواه است ، معمول ترین معنای این لغت که بیش از پناه و شش بار به صورت مفرد جمع و قید در قرآن به کار رفته، در شاهد عینی یا شاهد در مفهوم است.
در اصطلاح ، این واژه برای افرادی اطلاق می شود که در راه خدمت به دین و دفاع از آن جان خود را فدا می کنند...
دین اسلام بر پایه (( شهادت دادن)) به حقانیت واپسین وحی خداوند از طریق واپسین پیامبرش محمد (ص) بنیاد شده است و تا جایی که پرشورترین یا معنادارترین شکل شهادت دادن، به نفس انسان، روح مرتبط می شود. بنابراین پایه اسلام، شهادت است. اما همان گونه که دیدیم ، عمل شهادت دادن در اسلام به روش های متعددی انجام می پذیرد . از بیان لا اله الا الله ، محمد رسول الله، نهایی ترین وجه شهادت ، یعنی فدا کردن زندگی خود برای استقرار آرمان های اسلامی یا دفاع از آن آرمان ها.
بنا بر آنچه گفته می شود ، می توان نتیجه گرفت معنای واژه شهید، از کشته شدن در راه خدا فراتر می رود هر کس که به مقام شهود حقیقت رسد و با عمل خود به یگانگی و حقانیت خداوند شهادت دهد، شهید است، اگر چه در جهاد کشته نشود و با برگ طبیعی از دنیا رود. از سوی دیگر تقدیم جان در راه حق بالاترین مرتبه شهادت دادن به ربوبیت خداوند و محبوبترین عمل نزد خداوند است.
 
ب- معنا و مفهوم ایثار
ایثار در لغت به معنی برگزیدن، غرض دیگران را بر غرض خویش مقدم داشتن ، برگزیدن منفعت غیر را بر مصلحت خود مقدم داشتن و این کمال درجه سخاوت است دیگری را در رساندن به منفعت و دفع مضرت بر خود مقدم داشتن و آن نهایت برداری است. ( دهخدا ، علی اکبر، لغتنامه، ذیل کلمه ایثار)

ارزش و اهمیت ایثار
در اسلام ایثار فی نفسه دارای ارزش نیست بلکه آنچه به آن ارزش می دهد جهت و هدف ایثار است که در کدام جهت برای چه هدفی می باشد در همه فرهنگ ها ایثار وجود دارد مهم ماهیت و محتوای عمل است نه صورت عمل.
امام خمینی (ره) می فرمایند :
شما جان خودتان را فدا می کنید و بسیار اشخاص مهم هستند که در راههای انحرافی باز هم این کار را می کنند.
صورت عمل یک صورت است که این معنی دو تا و محتوا دو تا می باشد میزان محتوای عمل است نه صورت عمل.......
منـابـع و مـاخـذ

فهرست آیات                          آیه   
?سوره بقره ((2))
ان الله اشتری من المومنین انفسهم ...                  154
کتب علیکم القتال و ...                         215
و قاتلو هم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کلمه الله    ...    190

?سوره محمد ((47))
والذین قتلو فی سبیل الله فکن                     4

?سوره آل عمران ((3))                             
و لئن قتلهم فی سبیل الله ...                    157
و لا تحسبن الذین قتلوا ...                          169
فرحین بما ایتهم الله من فضله ...                           170

?سوره نساء (4)
من یتعامل فی سبیل الله                               74
 
?سوره انفال ((8))    
قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الذین                       39

?سوره توبه ((9))
ان الله اشتری من المومنین انفسهم اموالهم                      111

?سوره حشر ((59))
للفقرا المهاجرون الذین اخرجو من ...                 9


 
حدیث                                 صفحه
امام علی (ع)
مسائل الله منازل الشهداء...                 وسائل الشیعه، خطبه 231
ان الجهاد باب من ابواب الجنه
تجهزوا حکم الله ....
ان اکرم الموت اقتل و الذی نفس ...                 خطبه 123
فو الله لولا طمعی عند القائی عدوی ...           
                                خطبه 182
و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الذین ...
فو الذی نفسی بیده لو کان الانبیاء...                       بحارالانوار جلد 100 حدیث 272
اولله لولا رجائی اشهاده عند القائی العدو ...                خطبه 119
ان الله فرض البهار و عظمه و جعله         وسائل شیعه جلد 11 کتاب الجهاد مع العدود باب 1 حدیث 5)
نخست آن که بر فعل حرام و خلاف و عفت
هر که از شما در بستر خود بغیر در جایی که به حق پروردگارش ...

 
امام حسین (ع)
من رای سلطانا جائر ...
ما من خطوه احب الی الله عزوجل         نقل از مجله امید انقلاب شماره 23 شنبه 12 دی ماه 1360

امام صادق (ع)
ثلاثه شیفعون الی الله ...                            بحارالانوار جلد 100 صفحه 12 روایت 24
یستبشرون کله فی السیف و تحت ظل السیف ... وسائل الشیعه جلد 11 کتاب الجهاد ( مع العدود باب ) حدیث)

پیامبر اکرم (ص)
لا اشرف الموت قتل الشهاده           بحار الانوار جلد 11 صفحه 8 روایت 4
الشهید سبع حضان من الله         وسائل الشیعه جلد 11 صفحه 11 روایت 20
من ذاالذی کم شیاء الله ان یصعمهم؟   بحار الانوار جلد 6 باب نفخ الصور ص 322

امام باقر (ع)
مردی آمد خدمت رسول خدا عرض کرد ...       بحار الانوار جلد 100 حدیث 29


امام رضا (ع)
اول من یدخل الجنه الشهید         بحارالانوار جلد 100 حدیث 21 صفحه 11

ابوبصیر از امام صادق (ع)
قال ابو عبدالله علیه السلام : من قبل فی سبیل الله لم یعرفه ...
                       وسائل الشیعه جلد 11 کتاب الجهاد مع العدو باب 1 حدیث 19

ابی حصض کلبی از امام صادق (ع)
ان الله عزو جل بعث رسوله بالااسلام ... وسائل الشیعه جلد 11 کتاب باب 1 حدیث 14

 
فهرست اشعار
دیوان پروین اعتصامی             چاپ هفتم صفحه 263
سلام بر رزمندگان اسلام             از استاد شهریار
ای مرغ خونین                 از سید رضا زارع حسینی
گلهای خرمشهر                 از بانو سپیده کاشانی
شهید                     از ژولیده

فهرست ادعیه ، مناجات ، زیارات
السلام علیک یوم ولدت و یوم ثموت         کامل الزیارات، صفحه 220
انتم خاصه الله اختصکم الله ...             کامل الزیارات، صفحه 242

 
فهرست منابع
دانشگاه و فرهنگ ایثار و شهادت ( جلد اول و دوم)     معاونت تحقیق و پژوهش کنگره سرداران شهید
جهاد و شهادت در اسلام                 نویسنده : علی عرب سرخی اردستانی
مقام شهید در پیشگاه پروردگار                 تالیف: سید مجتبی ذاکری
فرهنگ فارسی الفبایی- قیاسی (جلد اول)     دکتر مهشید مشیری
حماسه و عرفان                         ایه الله جوادی آملی
شهادت                             دکتر علی شریعتی
حماسه حسینی ( جلد اول : سخنرانیها)             استاد مرتضی مطهری
قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ         استاد مرتضی مطهری
فروغ شهادت                         آیه الله حاج شیخ علی سعادت پرور

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پروژه بررسی راه های بهینه کردن ساختار سرمایه و منابع تامی

چهارشنبه 95/6/31 9:18 صبح| | نظر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه بررسی راه های بهینه کردن ساختار سرمایه و منابع تامین مالی بانک ها در word دارای 181 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه بررسی راه های بهینه کردن ساختار سرمایه و منابع تامین مالی بانک ها در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

چکیده:

   این پژوهش به"بررسی ساختارسرمایه ومنابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن ترکیب منابع آن" پرداخته است. .باتوجه به ارتباط ساختار سرمایه و ریسک اعتباری در بانکها و وجود مقررات بین المللی در این زمینه و همچنین با توجه به تاثیر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه و در نتیجه بر ارزش واحد انتفاعی و ریسک ورشکستگی آن، لزوم توجه به این مقوله در بانکها ضروری به نظر می رسد. با توجه به اهمیت مقوله ساختار سرمایه در بانک، این پژوهش درصدد تعیین جایگاه هرنوع ازمنابع درتامین مالی بانک می‌باشد.در جهت رسیدن به این اهداف، ساختار سرمایه بانک ملت در یک دوره ده ساله (1372تا1381) مورد بررسی قرارگرفت که اطلاعات لازم از صورتهای مالی بانک استخراج گردید. برای بررسی بهینه بودن ساختار سرمایه از معیارهای هزینه سرمایه و مقررات مربوط به سرمایه استفاده شده است. بمنظور محاسبه هزینه غیر‌عملیاتی سپرده ها، نرخهای تخصیص هزینه های غیرعملیاتی به سپرده ها مشخص و سپس هزینه غیر‌عملیاتی سپرده هاوسرانجام هزینه کل سپرده ها محاسبه گردید.پس از محاسبه هزینه هر یک از اقلام سرمایه، میانگین موزون هزینه سرمایه بانک برای سالهای1372-1381 محاسبه شد. فرضیه اصلی تحقیق به غیربهینه بودن ساختار سرمایه بانک دلالت دارد که این فرضیه از طریق چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه ( در چهار مرحله:از نظر نسبت سرمایه به دارایی های ریسکدار، نسبت سپرده ها به بدهیها، نسبت سپرده های بلند‌مدت به کل سپرده ها و هزینه سرمایه)برای سال 1381موردبررسی قرارگرفت.
در پایان نیز پیشنهاداتی در خصوص بهینه کردن ساختار سرمایه بانک ملت و همچنین برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است.

فهرست مطالب

چکیده    

فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه    
بیان مسئله تحقیق    
ضرورت و اهمیت انجام تحقیق    
اهداف تحقیق    
فرضیات تحقیق    
روش تحقیق   
روش گردآوری اطلاعات    
قلمرو تحقیق    
جامعه آماری    
تعریف عملیاتی واژه ها    

فصل دوم : ادبیات تحقیق
پیشینه تحقیق    
تاریخچه بانک ملت    
منابع تامین مالی بانکها در ایران    
روشهای تامین مالی در شرکتها   
ساختار سرمایه    
نظریه های مربوط به ساختار سرمایه    
انواع ساختار سرمایه    
اهمیت سرمایه    
عوامل مرتبط با ساختار سرمایه    
هزینه سرمایه    
هزینه حقوق صاحبان سهام    
هزینه بدهی    
هزینه سرمایه در شرکتها    
هزینه سرمایه در بانکها    
هزینه سرمایه   
ساختار سرمایه بهینه    
عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بهینه    
ساختار سرمایه بانکها    
اقلام ساختار سرمایه بانکها    
ساختار مطلوب سرمایه بانک    

فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق    
روش جمع آوری اطلاعات    
ابزارهای پژوهش    
توصیف متغیرها   
جامعه آماری    
روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات    
محدودیت های تحقیق    

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه    
بررسی ساختار سرمایه    
محاسبه هزینه سرمایه    
محاسبه هزینه سپرده    
محاسبه هزینه بدهی به بانک مرکزی و سایر موسسات اعتباری    
محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام    
محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه    
آزمون فرضیات    
بررسی بهینه کردن ساختار سرمایه    

فصل پنجم :  نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه    
خلاصه و نتیجه گیری    
بیان مساله تحقیق    
ضرورت و اهمیت موضوع    
اهداف تحقیق    
فرضیات تحقیق   
روش تحقیق    
روشهای جمع آوری اطلاعات    
جامعه آماری    
روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات    
محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه    
آزمون فرضیات    
پیشنهادات    
پیشنهادات مربوط به بانک ملت و سیستم بانکی    
پیشنهادات برای تحقیقات آتی   
فهرست منابع    
ضمائم    
پیوست شماره 1   
پیوست شماره 2   
پیوست شماره 3

 

منابع فارسی
1.    عادل آذر و منصور مومنی، « آمار و کاربرد آن در مدیریت»؛ جلد اول، چاپ ا ول، تهران: انتشارات سمت، 1375
2.    عادل آذر و منصور مومنی، «آمار و کاربرد آن در مدیریت»؛ جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت، 1375
3.    اداره مطالعات و سازمانهای بین المللی؛ « استانداردهای بین المللی کفایت سرمایه و نظارت»  ، بولتن مالی و اقتصادی بین المللی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره 32، اردیبهشت 1373
4.     اسدالله افشاری ، «مدیریت مالی در تئوری وعمل» جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات سروش، 1378
5.     علی اصغر انواری رستمی، «مدیریت مالی و سرمایه گذاری»، چاپ اول، تهران: طراحان نشر، 1378
6.     محمد بهمند و محمود بهمنی، بانکداری داخلی 1، چاپ هفتم ، موسسه عالی بانکداری ایران» ،  پاییز 1379
7.     عبدالله حسینی ، «تجزیه تطبیقی مدیریت منابع بانکهای تجاری در ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تیر ماه 1375
8.    علی دلاور، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ سوم، تهران: انتشارات رشد ، 1378
9.     زهره سرمد ، عباس بازرگان ، الهه حجازی ،«روشهای تحقیق در علوم رفتاری»، چاپ اول، تهران: انتشارات آگهه، 1376
10.     غلامرضا سلامی، «حسابداری عملیات بانکی بدون بهره»، ماهنامه حسابدار، شماره 6، اردیبهشت ماه 1365
11.     سیر تحول بانکداری در ایران، مجله بانک اقتصاد، شماره 16
12.     سیر تحول بانکداری در ایران، مجله بانک واقتصاد ، شماره 5
13.     سیر تحول بانکداری در ایران، مجله بانک و اقتصاد، شماره 15
14.     رضا شباهنگ، «مدیریت مالی» جلد اول، چاپ سوم، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، 1376
15.    عبدالله امین حسن ، «سپرده های نقدی و راههای استفاده از آن در اسلام»، درخشنده محمد، چاپ اول، موسسه انتشارات امیرکبیر، 1367
16.     حسین عبده تبریزی ، «مدیریت مالی» جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات پیشبرد، 1370
17.     حسن قالیباف اصل، «بررسی تاثیر ساختار سرمایه ( اهرم مالی) بر روی ریسک سیستماتیک B سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1373
18.     درویش کسرایی ، «بانک کشاورزی» ، چاپ  اول، ناشر بانک کشاورزی، 1373
19.    فردریک میشکین ، «پول ارز و بانکداری»، علی جهانخانی و علی پارسیان،  چاپ  اول، تهران: انتشارات سمت، 1378
20.     زهرا نصرالهی، «برآورد هزینه سرمایه برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، رساله دکتری اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، بهار 1379
21.    ذیدالله نوروزی ناو، «محاسبه هزینه جمع آوری پول در بانکهای تجاری ایران و بررسی آن با بازده تسهیلات اعطایی بانکی» ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال 76-1375
22.    ریموند پی نوو، «مدیریت مالی» جلد دوم، علی جهانخانی و علی پارساییان، چاپ  سوم، تهران: انتشارات سمت، 1376
23.     علی اصغر هدایتی، حسن کلهر و محمود بهمنی، «علمیات بانکداری داخلی2»، چاپ  هفتم،  موسسه عالی بانکداری ایران، بهار 1380

 
منابع لاتین:
1.    Antonio Dias. Jr And Photios G.Loannou (1995), "Optimal Capital Structure For Privately-Financed Infrastructure Projects", UMCEE Report No.95-10
2.    Aswath Damondaran, "Finding The Right Financing Mix: "the Capital Structure Dicision", Stern School of Business, www.stern.nyn.edu/ adamodar/pdfiles/ovhds/ch8.pdf
3.    Benston Gorge, Iruine paul, Rosenfeld Jim and Sinkey Jr Joseph F (October 2000), "Bank Capital Structure" , regulatory capital and securities Innovation" , Federal Reserve Bank of Atlanta working paper 2000-18
4.    Davis Henry. A & Sihler William W (1998), " Building Value With Capital Structure Strategies," University of Virginia, Financial Executives Research Fundation, Inc.
5.    Giddy lan H. "Capital Structure : How Much Debt?" , New Yoruk university, www.stenn.nyu.edu/ igiddy/copyfin/ibmcf6.pdf
6.    Karim , R.A.A (1996), The Impact of The Basle Capital Adequacy Ratio Regulation on The Financial and Marketing Strategies of Islamic Banks", International journal of Bank Marketing, Vol.14 , No.7
7.    Marshall David And Venkataraman Subu (1999) " Bank Capital Standards For Market Risk: A Welfare Analysis" , European Finance Review 2
8.    Mike William and Steve Francis, "The Importance of Optimal Capital Structure", Barclay capital, www.barcap.com/cfa/Intro.pdf
9.    Optimal Capital Structure, www.mba.ntu.edu.tw/Howouwu/ fmemba/handout2.pdf
10.       Philips Gordon M. "Capital Structure" , www. Rnsmith. Umd. edy/finance/gphillips/courses/Bmgp640/copstr.pdf
11.    PresCott, Edward S. , "Regulating Bank Capital Structure to Control Risk", www.rich.frb.org/ed/pdfs/summer 2001/Prescott.
12.    Satos, Joao Ac September 2000, "Bank Capital Regulation in Contemporary Banking Theory" , Bank for International Settelements , Basle, Switzerland. No.90.
13.    Sinkey J.F Jr(1989),"Commercial Bank Financial Management in Financial Servies  Industry", 3rd.ed.Macmillan.ny
14.    Sinkey Joseph F., Jr (1986), Commercial Bank  Financial Management, Macmillan
15.    Welch Ivo. 1996, "A Primer on Capital Structure" , University of California. Los Angeles, http://welch.som.yale.edu/academics /capitstruct.pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
   1   2   3   4   5   >>   >