سفارش تبلیغ
صبا

مقاله بررسی شیوه های بکار رفته در معماری محوطه گوهرتپه و مقایسه

یکشنبه 95/8/16 6:3 صبح| | نظر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی شیوه های بکار رفته در معماری محوطه گوهرتپه و مقایسه آن با معماری بومی تبرستان تحت word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی شیوه های بکار رفته در معماری محوطه گوهرتپه و مقایسه آن با معماری بومی تبرستان تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی شیوه های بکار رفته در معماری محوطه گوهرتپه و مقایسه آن با معماری بومی تبرستان تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی شیوه های بکار رفته در معماری محوطه گوهرتپه و مقایسه آن با معماری بومی تبرستان تحت word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی هنر تبرستان
تعداد صفحات: 6
چکیده:
پسکرانه های دریای مازندران به دلیل شرایط ویژه زیست محیطی همواره در ادوار مختلف مورد توجه اجتماعات انسانی بوده است. به رغم کاوش هایباستان شناختی اندکی که در این محدوده جغرافیائی انجام گرفته، چندین فصل کاوش در محوطه 05 هکتاری گوهرتپه اطلاعات ارزنده ای را از جنبه هایمختلف زندگی ساکنان این منطقه ارائه کرده است. یکی از مهمترین آثار بدست آمده از این محوطه بقایای معماری در دوره های مفرغ و آهن است. با توجه به اینکه حضور جوامع انسانی از حدود 10500 ق.م در فاصله نچندان زیاد از این محوطه به اثبات رسیده، مردمان ساکن در گوهرتپه در هزاره سوم ق.م ازتجربه کافی برای ساخت فضاهای مسکونی سازگار با محیط زیست منطقه برخوردار بوده اند. با توجه به آثار بدست آمده از گوهرتپه، آیا فضاهای مسکونیمتناسب با شرایط زیست محیطی ساخته می شده است؟ و آیا می توان نشانه هائی از روش های بکار رفته در این دوره ها را در معماری بومی امروز تبرستانمشاهده کرد؟ آثار معماری بدست آمده از گوهرتپه خصوصا در دوره آهن نشان می دهد که برای ساخت دیوار فضاهای مسکونی، تیرک های به نسبت قطورچوبی در پی ساختمان ها تعبیه می شده است. مشاهده و بررسی معماری بومی تبرستان نشان می دهد این روش همچنان برای ساخت بناهای مسکونی بومیاستفاده می شود. با توجه به سابقه طولانی این شیوه معماری می توان یکی از مهمترین خصوصیات معماری بومی تبرستان را سازگار بودن آن با آب و هوا ومحیط زیست منطقه دانست.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شبیه سازی فرآیند فرزکاری با بار جانبی کم با استفاده از روش

یکشنبه 95/8/16 6:3 صبح| | نظر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شبیه سازی فرآیند فرزکاری با بار جانبی کم با استفاده از روش المان محدود تحت word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شبیه سازی فرآیند فرزکاری با بار جانبی کم با استفاده از روش المان محدود تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شبیه سازی فرآیند فرزکاری با بار جانبی کم با استفاده از روش المان محدود تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شبیه سازی فرآیند فرزکاری با بار جانبی کم با استفاده از روش المان محدود تحت word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: 5

چکیده:

در فرآیند فرزکاری سرعت بالا پیش بینی دقیق نیروهای برشی برای انتخاب بهینه فرز انگشتی و ماشینهای ابزار از اهمیت زیادی برخوردار است. شبیه سازی فرآیند فرزکاری امکان انتخاب شرایط برش مناسب را می دهد. در این تحقیق مدلسازی و شبیه سازی دینامیکی نیروهای برشی با استفاده از روش المان محدود در فرآیند فرزکاری انگشتی انجام می شود. اثر عمق برش تعیین و قبل از هرگونه عملیات ماشینکاری شرایط براده برداری پیش بینی می شود. توسط آزمایشات فرزکاری نتایج حاصل از شبیه سازی بررسی شده و مورد تایید قرار گرفته است.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی گونه های قارچی درتولید کمپوست بهروش توده سطحی تحت wo

یکشنبه 95/8/16 6:3 صبح| | نظر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی گونه های قارچی درتولید کمپوست بهروش توده سطحی تحت word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی گونه های قارچی درتولید کمپوست بهروش توده سطحی تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی گونه های قارچی درتولید کمپوست بهروش توده سطحی تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی گونه های قارچی درتولید کمپوست بهروش توده سطحی تحت word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
تعداد صفحات: 10
چکیده:
درتولیدکمپوست از زباله های تجزیه پذیر عوامل قارچی نقش کلیدی ایفا می کنند هدف ازانجام این تحقیق شناسایی این عوامل از نظر بهداشتی در طول فرایند تولید کمپوست درشهر کاشان می باشد. دراین مطالعه توصیفی نمونه برداری از توده کمپوست تهیه شده به مدت 63 روز از تاریخ 11 مهر الی 13 آذر 89 بطول انجامید و در طی این مدت 66 نمونه جهت تعیین عوامل قارچی مورد کشت قرار گرفت جهت تعیین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی از توده کمپوست 33 نمونه برداشته شد و به ازمایشگاه ارسال گردید. 25 گونه قارچی در طی فرایند کمپوست شناسایی گردید از این تعداد 15 گونه ساپروفیت 8 گونه در ماتوفیت 1 گونه قارچ فرصت طلب و 1 گونه از قارچهای مخمری می باشد گونه های قارچی شناسایی شده به ترتیب فراوانی شامل Aspergillus spp 4.45% Penicillium sp 5.56% Mucor sp 6.67% Yeast sp8.89% Trichophyton spp 18.89% Microsporium spp34.45%3.34% Curvularia sp3.34% Cladosporium sp3.34% Fusarium sp 4.45% Rhizopus sp میباشد و دیگر عوامل قارچی 6/62% از کل قارچهای مشاهده شده درطول فرایند کمپوست را به خود اختصاص میدهند.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی الگوی پراکنش مکانی گونه های زبان گنجشک، کیکم، بنه و

یکشنبه 95/8/16 6:3 صبح| | نظر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی الگوی پراکنش مکانی گونه های زبان گنجشک، کیکم، بنه و دافنه در ذخیره گاه جنگلی چهار طاق تحت word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی الگوی پراکنش مکانی گونه های زبان گنجشک، کیکم، بنه و دافنه در ذخیره گاه جنگلی چهار طاق تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی الگوی پراکنش مکانی گونه های زبان گنجشک، کیکم، بنه و دافنه در ذخیره گاه جنگلی چهار طاق تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی الگوی پراکنش مکانی گونه های زبان گنجشک، کیکم، بنه و دافنه در ذخیره گاه جنگلی چهار طاق تحت word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: 8
چکیده:
هدف این پژوهش بررسی الگوی مکانی گونه های زبان گنجشک، کیکم، بنه و دافنه در ذخیره گاه جنگلی چهارطاق با استفاده از تابع K رایپلی میباشد. در این مطالعه در یک محدوده 50 هکتاری از ذخیرهگاه جنگلی چهارطاق موقعیت مکانی تمام پایه ها با روش اندازهگیری فاصله و آزیموت برداشت شد. نتایج نشان داد الگوی پراکنش گونه کیکم تا 125 متری، دافنه تا 105 متری و زبان گنجشک تا 155 متری، کپهای و معنی داراست و در فواصل بیش از مقادیر اشاره شده، الگوی مکانی پراکنده مشاهده میشود. البته گونه بنه تا فاصله 5 متری به صورت پراکنده و از 5 تا 155 متری به صورت کپه ای و معنی دار ظاهر شد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله عدم قطعیت در برآورد دبی جریان و حساسیت آن به ضریب زبری مان

یکشنبه 95/8/16 6:2 صبح| | نظر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله عدم قطعیت در برآورد دبی جریان و حساسیت آن به ضریب زبری مانینگ تحت word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عدم قطعیت در برآورد دبی جریان و حساسیت آن به ضریب زبری مانینگ تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله عدم قطعیت در برآورد دبی جریان و حساسیت آن به ضریب زبری مانینگ تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله عدم قطعیت در برآورد دبی جریان و حساسیت آن به ضریب زبری مانینگ تحت word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: 14

چکیده:

برآورد ضریب زبری دارای اهمیت زیادی در تخمین دبی جریان رودخانه ها می باشد. تحلیل برآورد دبی جریان ازجمله مسائل مهم در مدیریت منابع آب به شمار رفته و برای مخازن و عملکرد مربوط به آنها مانند کنترل سیل، هشدار وبهره برداری بهینه از اهمیت بزرگی برخوردار می باشد و منابع خطا یا عدم قطعیت در چنین تحلیلی می تواند ناشی از عدم امکان پیش بینی قطعی ضریب زبری، شیب و تعیین مشخصات هیدرولیکی باشد. در این راستا تحلیل عدم قطعیت (Uncertainty Analysis) می تواند درک درستی از نقش عوامل تاثیرگذار بر پدیده ایجاد کرده و شناختی راجع به سهم هر کدام از پارامترهای ورودی بر خطای ظاهر شده در مدل خروجی ارایه دهد. در این مطالعه سه رودخانه یکی در ایران و دو تا در کشور نپال انتخاب شده و مقادیر n (ضریب زبری مانینگ) از روشهای متفاوتی از جمله معادله Jarrett’s ، معادله Limerinos’s و روش Cowan بدست آمده و تا 10%± و 25%± تغییرات در آن در نظر گرفته شده است. از روش LHS نیز برای تعیین میزان عدم قطعیت دبی سیلاب با توجه به معادلهمانینگ استفاده شده به علاوه آنالیز حساسیت برای تعیین اهمیت فاکتورهای مختلف عدم قطعیت با توجه به روش همبستگی و تغییرات10%± و 25%± در ضریب زبری انجام گرفته است. عدم قطعیت کلی دبی جریان در روش LHS برابر 0/31 در رودخانه رودان، 0/24 در رودخانه آرون و0/25 در رودخانه چایانگ می باشد و در هر سه رودخانه ضریب زبری مهمترین فاکتور تعیین کننده عدم قطعیت دبی جریان با 30، 20 و 22 درصد عدم قطعیت می باشد. در اغلب موارد تغییر 100%± درمقدار n تغییر قابل ملاحظه را در مقدار دبی جریان ایجاد نمی کند. اما تغییر 25%± درمقدار n به طور میانگین باعث یک تغییر 30-20% در دبی جریان میشود. به طور عمومی با تندترین شیب، کمترین نسبت عرض به عمق و بیشترین زبری بیشتری تغییرات را در دبی ملاحظه میشود. با توجه به این تحقیق می توان نتیجه گرفت عدم قطعیت در ضریب زبری تقریبا به معنای میزان عدم قطعیت در دبی جریان می باشد . در دو روش به کار گرفته شده در آنالیز حساسیت مطابقت خوبی را با یکدیگر نشان می دهند.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
   1   2   3   4   5   >>   >